รับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 5/2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 5/2563
ระหว่างวันที่ 24– 30 ตุลาคม 2563 สมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ณ ห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
ตึก 23 ในเวลาราชการ (8.30-16.30 น.)
จัดสอบวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล
ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลงทะเบียนเข้าสอบเวลา 8.30-9.00 น.

Dwinload ใบสมัครสอบ TOEIC 5 คลิก

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH